Yrd. Doç. Dr. MAHMUT YAZICI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT YAZICI

T: (0282) 250 4923

M mahmutyazici@nku.edu.tr

W mahmutyazici.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Hadis
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Sahabe Bilgisinin Tespiti (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HADİS (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez: Hadislerde Toplumların Çöküşü (2007)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / HADİS ANABİLİM DALI
2015-
Öğr. Gör. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / HADİS ANABİLİM DALI
2012-2015
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - HADİS ANABİLİM DALI
2014-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Müdür GÜMÜŞHANELİ ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI 2010-2012
Araştırmacı GÜMÜŞHANELİ ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI 2005-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Hadis
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAZICI M., Hz. Ömer´n Oluşturduğu Dîvânların Sahâbîlerle İlgili Bilgilerin Tespitine Etkisi, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 30-56, 2015.
Özgün Makale Ulakbim Erişim Linki
2. YAZICI M., İlahiyat Fakültelerinde Sahâbîlerle İlgili Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme, EKEV Akademi Dergisi, ss. 457-488, 2014.
Özgün Makale ASOS, İSAM, EBSCO Erişim Linki
3. YAZICI M., Sahâbe Evâili ve İlk Dönem Uzmanları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 125-160, 2014.
Özgün Makale Ulakbim, Ebscohost, Asosindex Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YAZICI M., Hadîsü Erbaîn ve Şerhuhu, Yayın Yeri: Gümüşev, Editör: Mahmut Yazıcı, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. YAZICI M., Sahâbe Bilgisinin Tespiti, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. (İFAV), 2015.
Bilimsel Kitap
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YAZICI M., Vahdeti Sağlamada Hz. Peygamber´in Örnekliği, Vahdetin İnşâsında Nebevi Yöntem (14.04.2016-14.04.2016).
Tam metin bildiri
2. YAZICI M., İlk Dönem Sahâbe Bilgisi Uzmanları, İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahâbe -Sahâbe Kimliği ve Algısı- (27.04.2013-28.04.2013).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Elektronik, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi Ulakbim Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Usul İlam Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM
2. Usul İslami Araştırmalar Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
Ödüller
1. VI. Hadis ve Siret Araştırmaları Doktora Birincilik Ödülü, Meridyen Destek Derneği, 2015.